"รายการทางออกประเทศไทย" โดย.. ชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ
ตั้งแต่ปัจจุบันและย้อนไปถึง มกราคม 2553