กดที่ตัววิทยุเพื่อโหลดรายการวิทยุ และกดที่รูปลำโพง เพื่อฟังเสียง
Click on the radio image to load the radio program and click on the volume button to listen
   
 
   
       

 

© Copyright 2010-2011.  Norporchor USA

Website Design & Developed by RedEagle Team, CA